Home

Main Menu

ResourcesHTRS 96/TM
Teme PDF Print E-mail
Written by Božidar Viduka   
Tuesday, 05 October 2010 13:54

 

TEMEKOJESEOBRAĐUJUNA OVOJ STRANICI:

 

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dana18. kolovoza 2013.godine


 

GPS-SREDNJA POGREŠKA „m°“

I.Dio

GEOMETRIJA   GPS   IZRAČUNA

PRIMARNE  KOORDINATE – nerazdvojne  koordinate :

t(i) – vrijeme

v(i) – brzina

SEKUNDARNE  KOORDINATE

x(i) ; y(i)  ;  z(i) 

 

Pogreška   matematičkog  modela 

„CROPOS“ ,  „T7D“  i  „HOMOGENIH  POLJA“

GRID   ČELIJE

II .  dio

Ispitivanje  točnosti 

CROPOS – HRVATSKI POZICIJSKI SUSTAV

Što  je  „ITRF“ ?

Real time  kinematic

Slobodna  gibanja  GPS-SATELITA

Unutar  jednog  dana !

Unutar  jednog  sata !

Kako  shvatiti  definiranu točnost GPS-SATELITSKE

nekih  autora   u  „mm“ ,

dok neki  autori  definiraju   istu  GPS-SATELITSKU  izmjeru

u  nekoliko  desetaka „m“ ?

III. dio

 

TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA  GPS-a

Slobodna  gibanja  GPS-SATELITA

Unutar  jednog  dana !

Unutar  jednog  sata !

(izdana  od  vlasnika   GPS-a)

 

KOJU  TOČNOST   OSIGURAVA

MINIMALAN  BROJ

POTREBNIH  TOČAKA

U  PRIMJENJIVANIM 

TRANSFORMACIJSKIM MATEMATIČKIM  MODELIMA

KARTOGRAFIJE

REPUBLIKE   HRVATSKE ?

 

IV. dio

ČINJENICE   KOJE NE  MOGU  PROMJENITI

TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA

PROMJENE   KOORDINATA  UNUTAR   24 – SATA

U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

OBJAVLJENO OD  SAMOG  VLASNIKA

SATELITSKOG  SUSTAVA

ANALIZA  KONTINUIRANOSTI   PODATAKA

 

V.  dio

 

TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA

PROMJENE   KOORDINATA  UNUTAR   24 – SATA

U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

OBJAVLJENO OD  SAMOG  VLASNIKA

SATELITSKOG  SUSTAVA

ANALIZA  KONTINUIRANOSTI   PODATAKA

Koliko  geodetska  osnova – TRIANGULACIJSKA , POLIGONSKA i OSNOVNA  GPS-MREŽA

 „PLIVA“ u  3D-PROSTORU ?

 

KOLIKA  JE  NETOČNOST   ODNOSNO   NESTABILNOST  OSNOVNE   STATIČKE  GEODETSKE  OSNOVE ?

 

GEOMETRIJA   GPS-IZRAČUNA 

LUČNI   PRESJEK

DINAMIČKE  PLOHE

 

VI .  dio

 

SINKRONIZACIJA   5D – KOORDINATNOG  PROSTORA

 

AKTIVNI   5D-KOORDINATNI  PROSTOR

Polarna svjetlost

Aurora borealis

Auroralna korona

PRIMARNE  KOORDINATE – nerazdvojne  koordinate :

t(i) – vrijeme

v(i) – brzina

SEKUNDARNE  KOORDINATE

x(i) ; y(i)  ;  z(i) 

 

IZRAČUN  NOVOODREĐIVANIH  TOČAKA  U  PROSTORU

SVOĐENJE  EKSCENTRA MJERENJA (OPAŽANJA)  NA  CENTAR  MJERENJA (OPAŽANJA

5D-KOORDINATNOG  PROSTORS)

 

ŠTO  JE  TO  OČITANO

NA  KONTROLNOM  EKRANU

GPS-UREĐAJA  ?

OČITAN  PODATAK  NIJE   PROSTORNA  GEOCENTRIČNA  KOORDINATA !

 

ŠTO  JEST ?

 

Astronomske  komponente  GPS-IZMJERE

VII  dio

Astronomske  komponente  GPS-IZMJERE

Sastavni dijelovi GPS sustava

VIII  dio

UVOD  U  SREDNJU  POGREŠKU „m°“

GPS-SATELITSKE  IZMJERE

 

ORBITA   GPS-SATELITA

KUTNE  BRZINE  „ω“

POGREŠKA   ORJENTACIJE  GPS-SATELITA

UTJECAJ  GRAVITACIJE  PLANETA ZEMLJE

 

PRIMJERI:

PREĐENI  PUT  „TOČKE“  i  „GPS-SATELITA“

ZBOG

KUTNE  BRZINE  „ω“  PLANETA  ZEMLJE  i

KUTNE  BRZINE  „ω“  GPS-SATELITA

VEKTORSKI  UČINAK  NA ODREĐENJE

POLOŽAJA  NOVOODREĐIVANE TOČKE !

(PROMATRAČ – GEODETSKI  OPERATER

IMA  OSJEČAJ   STATIČNOSTI  KOORDINATNOG  PROSTORA  , A  U  REALNOM  VREMENU  PROSTOR  JE DINAMIČAN)

 

APROKSIMACIJE   U  IZRAČUNU !

SINKRONIZACIJA   VREMENA – t !

MJERENJE  DUŽINE  PO  OSNOVI   „S = Δt  *  c“

„Δt“-vrijeme   i  „c-brzine  svjetlosti“ !

IX  dio

 

MJERENJE  DUŽINE  PO  OSNOVI   „S = Δt  *  c“

„Δt“-vrijeme   i  „c-brzine  svjetlosti“ !

Proračun  GPS pozicije

 

Preciznost i faktori koji unose pogrešku

KLJUČNI  RAZLOZI   NETOČNOSTI   GPS-IZMJERE

TOČNOSAT  GPS-a  ZA  POVLAŠTENE

X  dio

„USA“ daje  podatke SREDNJE  POGREŠKE  MJERENJA

 za nužan  i  dovoljan  broj  4-GPS-SATELITA

„TEORETSKU  TOČNOST“  predočena  u  „SREDNJOJ  POGREŠCI  MJERENJA“

dok  je  za  geodetsku  izmjeru  potrebna

realna  i  ostvariva  točnost  položaja  novoodređivane  točke

Atomski sat

Sinkronizacija   atomskog  sata

PRINCIP  RADA  ATOMSKOG   SATA

 

XI  dio

GPS – CONTROL  SEGMENT

POGREŠNO  DEFINIRAN  POLOŽAJ   U  GPS-SATELITSKOM  SUSTAVU

Mjerenje vremena  „t“

 

SINKRONIZACIJA   PODATAKA PO OSNOVI

ATOMSKOG  SATA

PUTOVANJE   MJERNOG   VALA

REFRAKCIJA   IZAZVANA  GOSTOČOM  ATMOSFERE

 

 

XII  dio

Mjerenje vremena dolaska signala

Atmosferski efekti

Višestazni efekti

Pogreške efemeride i sata

PRIMJERI :

KONTINURANO  PRAČENJE  TOČAAKA

I  NJIHOVA   DINAMIČKA  PROMJENA  U  FIZIČKOM  PROSTORU.

POGREŠKA  TRASE  DEFINIRANA 

GPS-IZMJEREROM.

 

SREDNJA  POGREŠKA GPS- MJERENJA

TRIANGULACIONA  METODA

 

XIII  dio

METODE   MJERENJA  U 

GPS-SATELITSKOJ  TRIANGULACIJI

PRIMJERI :

POLOŽAJNE  TOČNOSTI  TOČAKA

DEFINIRANI  RTK-metodom  GPS-IZMJERE

„PRJEĐENI  PUT“

S = Δt * c

NIJE   PRAVAC , NEGO  KRIVULJA .

KOJA  KRIVULJA ?

 

XIV  dio

„PRJEĐENI  PUT“

S = Δt * c

 

„POGREŠKE  VRETENA“

REFRAKCIJA IZAZVANA   GUSTOĆOM  ATMOSVERE.

PRIKAZ  GRAFIČKIH  MODELA ATMOSFERSKI  SLOJEVA .

KOREKTIVNI   PARAMETRI  REFRAKCIJE  ATMOSFERE .

ŠTO  JE POTREBNO   ZNATI

O  MEDIJU „ATMOSFERI“ KROZ  KOJI  PROLAZI

MJERNI  VAL  „L1“  ; „L2“ ; „L3“ ; „L4“ ; „L5“

 

FIZIKA  ATMOSFERE

 

XV  dio

ATMOSFERA

AVANTURA   PREĐENOG  PUTA

MJERNOG FREKVENTNOG  VALA 

OD  GPS-SATELITA

DO  NOVOODREĐIVANE  TOČKE

20.188,7km

DVOFREKVENTNI  „L1“ i „L2“  MJERNI  

GPS-SATELITSKI  SUSTAV

PONIŠTAVANJE   REFRAKCIJSKOG   UČINKA

METODOM   GEODETSKOG  RADA

 

ODVOJENI

DVOFREKVENTNI  „L1“ i „L2“  MJERNI  

GPS-SATELITSKI  SUSTAV

 

XVI  dio

Refrakcija

ZAKONITOSTI   OGIBA  VALOVA

KOJI  UTJEĆU   NA  TOČNOST  GPS-SATELITSKE  IZMJERE

XVII  dio

ARITMETIČKA  SREDINA  

MJERENIH  PREVALJENIH  PUTEVA   „L1“  i  „L2

NIJE   PRIHVATLJIVA  ZA  GEODETSKI  IZRAČUN.

 

MJERNI FIZIKALNI  VALOVI .

PRIMJER :

LUČNI  PRESJEK

TRILATERACIJA  IZMEĐU  GPS-SATELITA

OBAVEZNO   KORIŠTENJE   SINKRONIZATORA

MJERNE  TOČNOSTI  ±0,001ns

DA  BIH SE  OSTVARILA  POLOŽAJNA  TOČNOST

NOVOODREĐIVANE  TOČKE  DO  ±5m

 

ŠTO  JE  STANDARDNO  ODSTUPANJE „σ°“  U  GPS-IZMJERI ?

XVIII  dio

RAZLIČITI   AUTORI   RAZLIČITO   DEFINIRAJU   TOČNOST  GPS-IZMJERE

Prof. Dr.-Ing. Asim Bilajbegović

 

ŠTO  JE  MJERNI  UREĐAJ  U 

GPS-SATELITSKOM   SUSTAVU ?

 

SINKRONIZATOR  I  NJEGOVA  MJERNA  TOČNOST .

SUSTAV   RAZDJELNE 

MREŽE  MJERENJA  VREMENA

RAZDJELNIK  VREMENA

 

ŠTO  JE  PRIJEMNI  UREĐAJ (REGISTRATOR)

  U  GPS-SATELITSKOM   SUSTAVU ?

 

XIX  dio

 

SREDNJOJ  POGREŠCI   GPS-IZMJERE

POGREŠKE  U  GPS  SUSTAVU  IZMJERE

 

 

SREDNJA  POGREŠKA   „mº(x, y, z)

GPS-SATELITSKE  IZMJERE  PO

KOORDINATNIM  OSIMA „x“ ; „y“ ;  „Z“

5D-KOORDINATNI  PROSTOR

POGREŠKA  BRZINE  SVJETLOSTI

POGREŠKA  KONSTANTE  „c“

 

SUMARNI  PREGLED

SREDNJE  POGREŠKE „m°“

GPS-SATELITSKE IZMJERE.

PROJEKTIRANA TOČNOST  IZRAČUNA

POLOŽAJA   GPS-SATELITA.

 

XX  dio

KONTINUIRANO  PRAČENJA

PROMJENA NA  STALNIM 

GPS-TOČKAMA

I  OSTVARENA  POLOŽAJNA  TOČNOST

PODATCI :

FACULTY  OF  MARITIME STUDIES

UNIVERSITY  OF  RIJEKA CROATIA

 

TOČNOST

C/A – KODA

Implozija , sažimanje , samourušavanje

Srednje  pogreške   GPS-IZMJERE

μ FIº-promjenjivi  faktor „implozije“

Srednja  pogreška računanja  GPS-SATELITA U  ORBITI

JAVNO   DOBRO

Globalni sustav pozicioniranja

Iako nepotpun, sustav je 1983. godine stavljen na raspolaganje svim građanima kao javno dobro.

 

TEHNOLOGIJA   U  RAZVOJU :

Future Tech

NASA Preps Atomic Clock for Deep-Space GPS

Innovation News Daily Staff

April 11 2012 05:11 PM ET

 

XXI  dio

NASA koristi zombi zvijezdu za svemirski GPS

Sustav za svemirsku navigaciju biti će testiran 2017. godine na ISS-u.

Globalni sustav pozicioniranja u  SVJETU:

 a)GPS

b)GLONASS

c)GALILEO

d)BeiDou -KINA

e)Quasi - Zenith Satellite System (QZSS) zbog njihove specifične orbite, Japan će uvijek biti pokriven njihovim GPS signalom

f)GAGAN-  IRNSS

 

XXII  dio

PRESJEK   RADA  GEODETSKE  STRUKE

U  REPUBLICI   HRVATSKOJ

Analizu   izradio: BOŽIDAR  VIDUKA  magistar  inženjer  geodezije  i  geoinformatike


 

4D-KOORDINATNI   PROSTOR


GEODETSKI   DATUM „4D“ – I. dio

 

GEODETSKI   DATUM

 

Danas se upotrebljava termin „GEODETSKI DATUM“ .

 

UVOD

 

Što je to   „GEODETSKI DATUM“ ?

 

KOREKTIVE VREMENA

 

GEODETSKI   DATUM „4D“ – II. dio

 

Izračun vremenskih korekcija

 

Na osnovu „7P“ sedam parametara

 

Kroz EPOHE ITRF-a

 

89 , 94 , 96 , 97 , 2000 , 05 , 08

 

GRAFIKONI KOLEBANJA SATELITA

 

 

 

GEODETSKI   DATUM „4D“ – III. dio

 

APROKSIMATIVNI IZRAČUNI RAZNIH KRIVULJA

 

RAZNI ELIPSOIDI-MATEMATIČKI MODELI

 

Uobičajeni način izračuna vremenske korekcije

 

Pomaka satelitskog sustava je izražen u

 

„TJEDANOM POMAKU“

 

STATIČKA I DINAMIČKA

 

GEODETSKA IZMJERA


 

„Vrijeme“


 

Vrijeme - nije koordinata!

 

GEODERTSKA

 

RAČUNANJA NA OSNOVU KOREKTIVA VREMENA

 


GEODETSKI   DATUM „4D“ – IV. dio

 

SVOĐENJE   RAZLIČITIH

 

EPOHA

 

NA ODABRANU EPOHU

 

 

 

TJEDNE KOREKTIVE VREMENA

 

DNEVNE KOREKTIVE VREMENA

 

KOREKTIVE PO SATU UNUTAR RADNOG DANA

 

 

 

„25-OBRAZAC“

 

„4D“ KOORDINATNOG PROSTORA

 

GPS-SATELITSKOG  SUSTAVA

 

GLONASS- SATELITSKOG SUSTAVA

 

 

 

IZRAČUN

 

PRELAZA IZ JEDNOG U DRUGI SUSTAV

 

 

 

JEDNADŽBA „4D“ PROSTORA

 

GEODETSKI DATUM


V - dio


GEODETSKI ELABORAT


TRANSFER   PODATAKA I


MEĐUSOBNO RAČUNANJE S PODATCIMA


IZMEĐU   EPOHA :


EPOHA 23.06.1997. GODINE


EPOHA 15.08.2000. GODINE


EPOHA 06.04.2004. GODINE


EPOHA 18.09.2007. GODINE


EPOHA 22.07.2009. GODINE


EPOHA 12.11.2012. GODINE


GEODETSKI DATUM


VI - dio


PREKLOP EPOHA

PUTOVANJE KOORDINATA KROZ VRIJEME

ISTI ELABORAT OBRAĐEN

PO OSNOVI MATEMATIČKIH MODELA

„CROPOS“

„T7D“

„HOMOGENA POLJA“

 

KOMPARACIJA   PODATAKA


IZRAČUNATI   PO OSNOVI :

„9P“   i „KOREKTIVE VREMENA“

I

IZRAČUNATI   PO OSNOVI :

„CROPOS“ , „T7D“ i „HOMOGENA POLJA“GEODETSKI DATUM


VII - dio


„5D“ PROSTOR


ŠTO JE DANAS POZNATO


O DINAMIČKOM KOORDINATNOM SUSTAVU ?VREMENSKA   PARALAKSA


VIŠEDIMENZIONALNI KOORDINATNI   PROSTORIGEODETSKI DATUM


VIII - dio


Da bi opisali precizan položaj tjela u prostoru, u kome


postoji kretanje, potrebne su nam dimenzije:


dužine, širine, visine, vremena i brzine


ili


Prve tri dimenzije prostora:


E(Y) ; N(X) ; Z(H) opisuju smjer


(u pravcima) kretanja tijela,


t-vrijeme opisuje trajanje nekog kretanja,


a   v-brzina intezitet kretanja!


9P – TRANSFORMACIJSKI  MODEL


U  REPUBLICI  HRVATSKOJ

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (1. dio)

 

RECENZIJA

 

UVOD

 

Baza podataka

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (2. dio)

 

ŠTO JE AFINA TRANSFORMACIJA ?

 

HELMERTOVA TRANSFORMACIJA u ravnini

 

Primjer izračuna

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (3. dio)

 

ZBOG ČEGA JE   UVJETOVANI SOFTWER „T7D“ NETOČAN ?

 

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE - GRAFIČKI PRIKAZI   ZAHVATNOG POLJA   KARTOGRAFSKOG   PRESLIKAVANJA

 

Što imamo isto a što različito u predmetnim kartografskim projekcijama ?

 

GEOGRAFSKE   I GEOCENTRIČNE KOORDINATE

 

POLJE KARTOGRAFSKOG   PRESLIKAVANJA

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (4. dio)

 

FORMULE

 

PARAMETRI KALIBRACIJE GPS-UREĐAJA

 

 

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (5. dio)

 

U geodetskoj struci jedna od vrijednosti koja se mjeri je „DUŽINA“ . Dužina ima tri karakteristična položaja u predočenim koordinatnim sustavima i to :

 

Dužine usporedne sa smjerom „paralela“

 

Dužine usporedne sa smjerom „meridijana“

 

Dužine u općem položaju u predmetnom izračunu zastupljene su sa dijagonalama teoretskih trapeza.

Sve predmetne dužine računaju se iz koordinata istovjetnih točaka. Osim dužina za geodetsku struku od iznimne važnosti je površina koja se računa iz koordinata točaka teoretskih vrijednosti za teoretske trapeze u promatranim koordinatnim sustavima.

 

 

 

IZRAČUN IDENTIČNIH DUŽINA U RAZLIČITIM KARTOGRAFSKIM PROJEKCIJAMA

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (6. dio)

 

IZRAČUN   POVRŠINA   5 KOORDINATNI   SUSTAV

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (7. dio)

 

IZRAČUN   POVRŠINA   6 KOORDINATNI   SUSTAV

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (8. dio)

 

kartografska projekcija HTRS96/TM   (prvi dio – 5 koordinatni sustav)

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (9. dio)

 

kartografska projekcija HTRS96/TM   (drugi dio – 6 koordinatni sustav)

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (10. dio)

 

UTM - kartografska projekcija (prvi dio – 5 koordinatni sustav)

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (11. dio)

 

UTM - kartografska projekcija (drugi dio – 6 koordinatni sustav)

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (12. dio)

 

DEFINIRANJE MJERILA „μ“ NA OSNOVU POVRŠINE (5 i 6   koordinatni sustav)

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (13. dio)

 

DEFINIRANJE MJERILA „μ“ NA OSNOVU POVRŠINE - HTRS96/TM

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (14. dio)

 

IZRAČUN   SKALARA   - PRVI DIO

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (15. dio)

 

IZRAČUN   SKALARA -DRUGI DIO

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (16. dio)

 

IZRAČUN   SKALARA -TREĆI DIO

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (17. dio)

 

IZRAČUN   SKALARA -ČETVRTI DIO

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (18. dio)

 

IZRAČUN   SKALARA -PETI DIO

 

RELATIVNA TOČNOST DEFINIRANA UNIFORMNIM SKALAROM

 

DEFINIRANA NETOČNOST     OD   R=1:41   DO   R=1:45

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (19. dio)

 

„9P“   i „6P“   AFINA TRANSFORMACIJA

 

IDEJA KAKO ISPRAVNO PROVESTI TRANSFORMACIJU 

 

DRŽAVNI PARAMETRI AFINE TRANSFORMACIJE

 

ŽUPANIJSKI PARAMETRI AFINE TRANSFORMACIJE

 

OPĆINSKI PARAMETRI   AFINE TRANSFORMACIJE

  

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (20. dio)

 

TRANSFER   PODATAKA IZMEĐU KARTOGRAFSKIH SUSTAVA

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (21. dio)

 

IZRAČUN   POMAKA   „λ“   ;   „φ“   GEOCENTRIČNIH   KOORDINATA

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (22. dio)

 

TRANSFER   PODATAKA IZ GEOCENTRIČNIH KOORDINATA U GEOGRAFSKE KOORDINATE NA OSNOVU   DIFERENCIJALNOG SKALARA μλ I μφ

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (23. dio)

 

IZRAČUN   PARAMETARA

 

„9P“ i „6P“

 

AFINE TRANSFORMACIJE

 

GRAFIČKI   PRIKAZ TRANSFORMACIJE PODATAKA

 

KAKO   PROVESTI IZRAČUN POMOĆU

 

PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE ?

 

i pri tome uvjek dobiti identičan nepromjenjen podatak -


koordinatu predmetne točke

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (24. dio)

 

ROTACIJA

 

IZRAČUN „Δλ“ i „Δφ“ - PRVI PAR PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (25. dio)

 

TRANSLACIJA

 

IZRAČUN „Δy“ i „Δx“ - PRVI PAR PARAMETARA AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

KALIBRACIJA KOORDINATNIH OSI

 

y   i x

 

E   i N

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (26. dio)

 

IZRAČUN   „ΔZ“

 

GEOCENTRIČNE VISINE

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (27. dio)

 

TABLIČNI   PRIKAZ „9P“ DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE   SA   SLIKOVNIM   PREGLEDOM

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona“

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (28. dio)

 

TABLIČNI   PRIKAZ „9P“ DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE   SA   SLIKOVNIM   PREGLEDOM

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

kartografsku projekciju HTRS96/TM

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (29. dio)

 

PRIMJER :

 

ARGUMENTACIJA TOČNOST IZRAČUNA

 

„9P“ DEVET PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

TRANSFER   PODATAKA

 

IZ

 

UTM - kartografske projekcije

 

U

 

KARTOGRAFSKU   PROJEKCIJU

 

LOKALNOG „DRŽAVNOG“ KARAKTERA

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (30. dio)

 

Primjer

 

Tromeđa   županija :

 

OSJEČKO   BARANJSKA ŽUPANIJA

 

VUKOVARSKO SRJEMSKA ŽUPANIJA

 

BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

 

 

 

ARGUMENTACIJA

 

NETOČNOSTI

 

„7P“ SEDAM PARAMETARSKE PROSTORNE 3D AFINE TRANSFORMACIJE

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (31. dio)

 

ZAKLJUČAK

 

 

 

UTM – GPS – HTRS96/TM –GK (32. dio) 

 


„7P“ Bursa-Wolfov matematički model.

 

PRVI DIO

 

POVJESNE ČINJENICE

 

a)KRITERIJ PRIKAZA ISPITIVANJA TOČNOSTI „7P“ MODELA

b)MATEMATIČKI MODELI PRI

 

KARTOGRAFSKIM TRANSFERIMA PODATAKA

 

DRUGI DIO

 

a) DEFINIRANA TOČNOST „7P“ MATEMATIČKOG MODELA

b) Matematička analiza transfera podataka NJEMAČ„6P“ ili „7P“

c) postotak točnosti „6P“ nad   „7P“

 

PRIKAZ TOČNOSTI

 

„7P“ Bursa-Wolfov model

 

IZ SVJETSKE DOSTUPNE LITERATURE

 

PRILOG OD 1 DO 5

 

 

 

TREĆI DIO

 

PRIKAZ TOČNOSTI

 

„7P“ Bursa-Wolfov model

 

IZ SVJETSKE DOSTUPNE LITERATURE

 

PRILOG OD 6 DO 11

 

 

 

ČETVRTI DIO

 

ŠTO JE MJERILO (dm) - SKALAR (μ) ?

 

ŠTO JE PROSTORNI SKALAR ?

 

RAČUNSKI PRIMJER IZRAČUNA SKALARA !

 

ŠTO PREDOČAVA POGREŠKA σo => σy=σz=σz± 0,30m ?

 

POGREŠKE   „GRID ČELIJE“

 

VELIKA BRITANIJA  

 

KOJE SU TO TOČNE METODE TRANSFERA PODATAKA

 

IZMEĐU KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA ?

 

 

 

HIDROGRAFSKI INSTITUT RH u Splitu

 

Rotacija geografskih i geocentričnih koordinata „λ“ i „φ“ .

 

Pojave točnosti podataka na samom međašu

 

po provedbi matematičke transformacije na bazi „7P“ matematičkog modela.

 

Pojave točnosti podataka provedenog transfera podataka

 

koji osiguravaju točnost dužine Mfd=±3cm u iznosu 1,7%. (my = mx=mz = ±1,22cm)

 

 

 

SVJETSKI INSTITUTI


 

Od 18. studenog 2011. godinePRIHVAĆEN

 

je „9P“ model afine transformacije između dvije različite


kartografske projekcije koja osigurava točnost računskog


transfera podataka

 

M°=0,003-0,006m.

 

 

 

„9P“ BOŽIDAR VIDUKA MATEMATIČKI MODEL

 

U rangu sa svjetskim dostignućima.

 

M°(točnost izračuna)= od ±0,00001m do ±0,00003m

 


SA   POŠTOVANJEM

BOŽIDAR VIDUKA

magistar inženjer geodezije i geoinformatike

Last Updated on Monday, 19 August 2013 13:38