Home LEGALIZACIJA OBJEKTA I. dio

Main MenuLEGALIZACIJA OBJEKTA I. dio PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 12 January 2013 18:02

 


LEGALIZACIJA

BESPRAVNO  

SAGRAĐENIH OBJEKATA !

GEODETSKI ELABORATI REGISTRACIJE PROMJENE U PROSTORU .

Prema Državnim podatcima ima više od 30.000 podnesenih zahtjeva za legalizaciju zgrada gdje je geodetski elaborat sastavni dio podneska . Netočni podatci frontovi(dužine) katastarskih čestica i frontovi (dužine) zgrada u geodetskim elaboratima urađenih u HTRS96/TM kartografskoj projekciji   su pogrešno i netočno upisani u pisani dio geodetskog elaborata koji izaziva podsmjeh arhitekata s obzirom da su pogreške frontova znatne i lako uočljive .

Stranke nisu „ovce za šišanje“ , vrlo dobro znaju koliki su frontovi katastarskih čestica , a još bolje znaju frontove po zgradi. Iz tog razloga zbog pogrešnog upisa numeričkih podataka svjesno i namjerno u geodetske elaborate može se očekivati da će vlasnici nekretnina tražiti od geodetskih izvođača  da im izvrše povrat plaćenih a netočno izrađenih geodetskih elaborata .

Zbog činjeničnih pogrešaka u geodetskom elaboratu određeni broj geodetski izvršitelja će vratiti novac stranci( „linija manjeg otpora“) , a određeni broj geodetskih izvođača će završiti u sudskim postupcima , pogotovo oni geodetski izvođači koji su odradili veći broj geodetskih elaborata , potrošili novac i nemogu ga vratiti stranci. U tom slučaju će geodetski izvođač završiti u sudskom postupku privatne , građanske tužbe radi naplate tražbine zbog prouzročene štete izradom netočnog   geodetskog elaborata.

Financijski problem geodetske struke nije lako rješiv , a to je plaćanje štete stranci zbog uvjetno urađenog geodetskog elaborata u netočnom kartografskom prikazu u skladu sa zakonom i zatrpati će sudove REPUBLIKE HRVATSKE.

Realno je za očekivati da će 10% stranaka od 30.000 stranaka podići privatne tužbe protiv geodetskih izvođača , a u sudskom postupku  ishod je „nepoznat“.

U postupku legalizacije bespravno sagrađenih objekata obavezno je priložiti   geodetski elaborat koji se mora izraditi u pet primjeraka prema odredbi DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine   potpisane od strane ravnatelja dr. sc. DANKA MARKOVINOVIĆA, citiram :

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade   izrađuje se u više primjeraka . Jedan primjerak zadržava naručitelj geodetskog snimka , jedan primjerak zadržava ovlašteni inženjer geodezije i tri primjerka naručitelj geodetskog snimka   prilaže uz zahtjev za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade.“

Komentar :Sa pet geodetskih elaborata očito je da je DGU RH veći katolički vjernik od samog PAPE jer je očito administracija radi administracije umjesto da se legalizacija provede što bezbolnije jer u ovom slučaju se zaboravlja da je DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA RH obavezna u sklopu „TEHNIČKE REAMBULACIJE“ besplatno registrirati promjenu u fizičkom prostoru. Kad će se provesti „TEHNIČKE REAMBULACIJE“ zakonska obaveza DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i rasteretiti   građane REPUBLIKE HRVATSKE bespotrebnog plaćanja nečeg što je DRŽAVA u svojim redovnim poslovima održavanja katastarskog operata obavezna po zakonu odraditi. TEHNIČKA REAMBULACIJA je tehničko   redovno održavanje katastarskog operata koje se provodi od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE u ovisnosti o dinamici promjena u fizičkom prostoru svakih : 5 godina ; 10 godina ; 15 ; godina ; 20 godina ; 25 godina ali najkasnije u obavezi je   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE da provede novu izmjeru svakih od 30 do 35   godina?

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine:

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje se u službenoj ravninskoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na temelju podataka izmjere odrađenih u službenom položajnom referentnom koordnatnom sustavu   Republike Hrvatske HTRS96.“

Komentar : DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE zna da   kartografski prostor HTRS96/TM nije točan, da su geodetske točke geodetske osnove HDKS (GK) transformirane u kartografski prostor HTRS96/TM . Prema :

Tehnička specifikacija za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012

Moguć smjer transformacije je

samo     HTRS96>HDKS.

Ravnatelj:

Dr.sc. Danko Markovinović

Provedena je nezakonita i netočna transformacija   geodetskih podataka . Kako koristiti netočno   transformirane koordinate geodetske osnove u kartografskoj projekciji HTRS96/TM ?

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine , strana broj 1. :

„Nezakonito izrađenom zgradom u smislu ovog Zakona smatra se zgradom , odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje , odnosno protivno tom aktu , vidljiva na digitalnoj orto-foto karti u mjerilu 1:5000 DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja REPUBLIKE HRVATSKE započetog 21. lipnja 2011. godine (u daljnjem tekstu : DOF5/2011)“

Komentar : Bitna činjenica mjerilo izrade kartografskog prikaza DOF5/2011 u mjerilu 1:5000.

DOF5/2011

ŠTO JE TO ?

Odmah na početku dat ću jedan komentar : DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE najvjerojatnije   ima jedan poseban odjel u svom ustroju koji je zadužen da osmišljava „kratice“ kako bi zavarao protivnika u industrijskoj špijunaži , a maštovitost im je na zavidnom nivou.

DIGITALNA ORTOFOTO KARTA u mjerilu 1:5000 izrađena je na temelju aerofotogrametrijskog snimka REPUBLIKE HRVATSKE   DEFINIRANOG   „GEODETSKIM DATUMOM 21. lipnja 2011. godine“.


Znači aerofotogrametrijski snimak (slika) koja je orjentirana na osnovu   geodetske osnove : trigonometara i poligonskih točaka izračunatih u   Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u vremenskom periodu od 1924 dodine pa do 2010 godine definiraju fotografski prikaz u „Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“

Točnost mjerila karte definiran je izrazom :

Mjerilo karte   x 0,2mm točnost očitanja na razmjerniku = Točnost   karte

Točnost karte mjerila 1:500 = 5000 * 0,2mm = 1,0m

Uvećanjem DOF5/2011 karte mjerila 1:5000 u mjerilo 1:2000 neće se povečati točnost kartografskog prikaza DIGITALNE ORTOFOTO KARTE već naprotiv točnost će se smanjiti za omjer mjerila   DIGITALNE ORTOFOTO KARTE   1:5000 i mjerila uvećanja kartografskog prikaza 1:2000 :

Točnost mjerila karte 1:2000 nastale uvećanjem iz 1:5000 = 1,0m x (5000/2000) = 2,5m

Netočnost prikaza u DOF5/2011 karti u mjerilu 1:2000 je povećana na ±2,5m

Drugi problem su postojeći planovi koji su naneseni-preklopljeni preko DOF5/2011 KARTE - slikovne karte.

Da potsjetim :

-     70% REPUBLIKE HRVATSKE ima „GRAFIČKE PLANOVE“ u mjerilu 1:2880 ; 1:1440 i 1:720

-     30% REPUBLIKE HRVATSKE ima izrađene planove u numeričkoj Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu . Planovi su izrađeni u mjerilu 1:500 ; 1:1000 ; 1:2000 i 1:2500

Grafička izmjera (hvatna izmjera) – katastarski planovi , morali su se   transformirati u Gauss-Krügerovu projekciju merdijanskih zona“ u kartografsku projekciju izrade karte DOF5/2011 mjerila 1:5000 . Predmetna transformacija grafičkih planova na 70% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE provodila se je   po osnovu transformacijskih parametara BRANKA BORČIĆA.

Planovi izmjere Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ su digitalizirani , vektorizirani i HOMOGENIZIRANI.

Podatci   grafičke izmjere i numeričke izmjere za potrebe prikaza u karti DOF5/2011 , mjerila 1:2000 morali su biti „HOMOGENIZIRANI“ , metoda poravnanja podataka koja u netočnom grafičkom i numeričkom kartografskom sustavu   osigurava netočan podatak za bilo kakvu pravnu upotrebu. Na osnovu navedenog – konstatiranog KARTA DOF5/2011 sa preklopljenim katastarskim podatcima nije primjenjiva u svojstvu dokaznog podatka pri „LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA“. .

O „HOMOGENIZACIJI“ geodetskih podataka možete pročitati u temi „HOMOGENIZACIJA I i II“ gdje je razvidno iz predmetnih predočenih izračuna da je položajna točnost HOMOGENIZIRANIH GEODETSKIH PODATAKA ±20m što je „KATASTROFA“.

Postupak dobivanja zajedničke informacje DOF5/2011 i KATASTARSKIH PLANOVA-različitih projekcija (grafičkih i numeričkih) objasnit ću radom „ACD-a“.

U „JEDNOM LERU“ je memorirana karta DOF5/2011 mjerila 1:5000 – u izvornom podataku.

U „DRUGOM LERU“ je memorirana karta DOF5/2011 digitalno uvećana u mjerilo 1:2000.

U „TREĆEM LERU“ su memorirani HOMOGENIZIRANI PODATCI KATASTARSKIH PLANOVA : 1:2880 ; 1:1440 ; 1:720 ; 1:500 ; 1:1000 ; 1:2000 i 1:2500 i predočeni u mjerilu 1:2000.

Preklapanje „DRUGOG i TREĆEG LERA“ dobiva se preklop katastarskih planova i aerofotogrametrijskog snimka upitne položajne točnosti.

Sav ovaj postupak proveden je u   Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu iz jednostavnog razloga što je 30% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE i geodetska osnova : trigonometri i poligoni prikazani u „Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ . Transformacija   svih podataka u kartografski prostor HTRS96/TM nije moguć jer netočnost podataka u kartografskom prostoru „Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ se uvećava do neprepoznatljivosti.

BESSELOV ROTACIONI ELIPSOID

a(BESSEL) = 6 377 397,155m

b(BESSEL) = 6 356 078,963m

WGS84 ROTACIONI ELIPSOID

a(WGS84) = 6 378 137,0m

b(WGE84) = 6 356 752,3142m

Uvećanje je predočeno na osnovu aproksimativne „KUGLE“

R(kugla-BESSEL-1841) = 6 363 177,0972267842392663213034037

R(kugla-WGS84) =6 363 872,5643718545839102606505787

Fu = R(kugla-WGS84) / R(kugla-BESSEL-1841)

Fu(FAKTOR UVEĆANJA)=1,0001092955821351326014319260728

 

Ovakva „PAPAZJANIJA GEODETSKIH PODATAKA“ skoro u povjesti geodetske struke nije viđena !

Sad dolazi ono najbolje !

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine:

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje se u službenoj ravninskoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na temelju podataka izmjere odrađenih u službenom položajnom referentnom koordnatnom sustavu   Republike Hrvatske HTRS96.“

Kartografske projekcije HDKS(GK) („Gauss-Krügerova projekcija merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu) i kartografska projekcija HTRS96/TM po matematičkom modelu i osnovnim ulaznim podatcima „geografskim koordinatama“ iste su matematičke kartografske projekcije - a u biti u konačnici imaju različit kartografski prikaz.

Isti detalj prikazan   u HDKS(GK) kartografskoj projekciji i HTRS96/TM kartografskoj projekciji ima drugačiji položajni prikaz zbog različite translacije , rotacije     i skaliranja detalja.

Neovisno o tome što je KARTA DOF5/2011 prikazana u mjerilu 1:2000 Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ i geodetski elaborat izrađen u mjerilu 1:2000 u kartografskom prikazu HTRS96/TM predmetne podloge nisu kompatibilne i usporedive jer se u biti   radi o dvije različite kartografske projekcije.

Nulti merdijan (15º) petog (5) koordinatnog prostora Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ ima drugačiju konvergenciju nultog merdijana prema nultom merdijanu (16º 30') kartografske projekcije HTRS96/TM od nultog merdija (18º) šestog (6) koordinatnog prostora Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“

U numeričkim kartografskim projekcijama jedini relevantni podatak pri transformaciji podataka je „KOORDINATA TOČKE“ ako niste znali , a nikako „uklapanje / preklapanje“ podataka.

Metoda uklapanja/preklapanja je metoda grafičke izmjere mjerila 1:2880 ; 1:1440 ili 1:720 , metoda je subjektivnog karaktera.

Ja ću drugačije translatirati i rotirati detalj   u kartografskom prikazu prostora nego Vi ali to ne znači da je moj ili Vaš definirani položaj „uklapanjem/preklapanjem“   točan jer „uklopljeni / preklopljeni“ položaj ovisi o subjektivnom i objektivnom odlučivanju. Na primjer :   koje sam točke odabrao za predmetno uklapanje detalja kao i kako samo proveo  namještanje i podešavanje   detalja da podjednako odstupa od svih referentnih točaka , a predmetni položaj procjenjujem „od oka“.


Predmetna metoda osigurava točnost reda veličine od 20m do 30m u ovisnosti o točnosti podloge kao i o karikiranom detalju u ponuđenoj kartografskoj podlozi.

Kada se sad vratim na detalj dešifriranja broja katastarske čestice na osnovu metode „uklapanja / preklapanja“ dolazim do jedne zapanjujuće činjenice :

a)U fizičkom prostoru bespravno sagrađen je objekt na katastarskoj čestici širine 8m ; 10m ; 12m ; 15m itd.

b)Objekt je izgrađen na međnoj liniji ili je udaljen od međne lnje : 1m ; 2 m ili 3m.

c)Ono što najviše zabrinjava je nemogućnost lociranja detalja u kartografskom prostoru prikaza KARTE DOF5/2011.

d)Geodetski izvođač ne može u netočnom kartografskom prikazu točno locirati položaj predmetnog detalja zbog pogrešaka same kartografske podloge KARTE DOF5/2011 i preklopljenog HOMOGENIZIRANOG KATASTARSKOG OPERATA.

e)Vrlo lako se može dogoditi da se bespravno sagrađen objekt prenese kartografski „uklapanjem / preklapanjem“ u neku drugu katastarsku česticu zbog nemogućnosti identifikacije stvarnog prostornog položaja

f)Točnost uklapanja detalja zbog „HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PODATAKA“ je od ±20m do ±30m .

O gospodinu dr. sc. DANKU MARKOVINOVIĆU možete mi vjerovati na riječ imao sam dobro mišljenje, ali njegovi postupci i brojne potpisane uredbe su znatno promjenile moje mišljenje.

Mislio sam da je gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ   odradio doktorsku disertaciju iz domene „GEODETSKE STRUKE“ , ali očito je da je pri radu na svom doktoratu preskočio poglavlje „transformacije podataka između numeričkih kartografskih projekcija“ ili baš nije htio sve prepisati pa je tu nastala neka praznina u njegovom radu i njegovoj stručnosti.

Predmetna „uredba“ KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine i „uredba“ KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine potpisane od strane ravnatelja dr. sc. DANKA MARKOVINOVIĆA definirala je totalnu nesnalaženje u struci ravnatelja DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE .

Da li je gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ ikada uradio geodetski elaborat parcelacije ili upisa objekta u grafičkoj izmjer mjerila 1:2880 , 1:1440 ili 1:720 po metodi „uklapanja / preklapanja“ , da bi stekao osjećaj i dojam što se dobiva predloženom metodom kao rezultat ? Mislim da nije s obzirom na donesene i potpisane   „UREDBE“!

Svjestan sam da su navedene uredbe odrađene od strane drugih suradnika gospodina dr. sc. DANKA MARKOVINOVIĆA , državnih djelatnika i namještenika   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE a da je gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ samo potpisnik „uredbe“ u svojstvu odgovorne osobe , ta konstatacija   ga ne opravdava jer bi   trebao znati što potpisuje ako je stekao doktorat geodetske znanosti.

Da gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ imalo promislio onog trenutka kada mu je bila predočena ideja načina utvrđivanje položaja postupkom   „preklapanja / uklapanja“ u dvije matematičke-numeričke kartografske projekcije - istog trenutka morao je osobu predlagatelja ili tim koji je predložio takav postupak sankcionirati „zabranom obavljanja geodetske djelatnost doživotno“ , a ne potpisati takvu uredbu koja je NEDOPUSTIVA jer je utvrđivanje položaja detalja nemoguća misija .

 

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine , strana broj 3. :

„Geodetski snimak izrađuje se u mjerilu 1:1000 (a po potrebi u krupnijem mjerilu npr. 1:500) i prikazuje nezakonito izgrađenu zgradu i građevine iz članka 3. . stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama   za koju će se pokrenuti postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju (u daljnjem tekstu nezakonito izgrađena zgrada) te okolne   izgrađene objekte zemljine površine u obimu koji je nužan za identifikaciju katastarskih čestica na kojima je izgrađena nezakonita zgrada (preklop/uklop) , a prema stručnoj procjeni ovlaštenog inženjera geodezije . Na geodetskom snimku vanjski rub nezakonito izgrađene zgrade prikazuje se neprekinutom zatvorenom linijom crvene boje debljine 0,3mm.“

 

Citiram , KLASA : 930-01/12-01-35 ; URBROJ : 541-01/1-12-2 od dana 31. srpnja 2012. godine , strana broj 4. :

„Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011

Geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011 izrađuje se u mjerilu 1:2000 i prikazuje nezakonito izgrađenu zgradu , okolno izgrađene objekte zemljine površine u nužnom obimu preklopljen na DOF5/2011 . U svrhu utvrđivanja činjenica je li nezakonito izgrađena zgrada nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 na geodetskom snimku preklopljenom na DOF5/2011 vanjski rub nezakonito izgrađene zgrade prikazuje se neprekinutom   zatvorenom linijom crvene boje debljine 0,3 -0,4mm. Na geodetskom snimku preklopljenom na DOF5/2011 zgrada se prikazuje bez ispune kako bi se osigurala vidljivost zgrada digitalnoj orto-foto karti.

PRVO :

Očito je da EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI i GEODETSKI AKADEMICI DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE ne mogu napisati četri (4) strane normalnog geodetskog teksta a da pri tome ne napišu gomilu gluposti na primjer:

DOF5/2011 izrađen je u mjerilu 1:5000 . Linija koja ima debljinu 0,3mm-0,4mm nosi vrijednost širine u mjerilu 1: 5000 u iznosu od 1,5m do 2,0m . Kada uzmete u prosjeku površinu legaliziranog objekta 8,00m * 10,00m što odgovara vrjednostima u mjerilu 1:5000 fizički kvadratić dimenzija 1,6mm *   2,0mm dolazi se do pitanja : Što je ostalo za identifikaciju u buhici fizičke površine 1,6 mm x 2,0mm izvučeno u debljini linije 0,3-0,4mm ?

Kako u takvoj karikaturi geodetskog rada   ucrtati stepenište širine 1,2m   i dužine 1,5m ?

EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI GEODETSKE UPRAVE RH i AKADEMICI GEODETSKE STRUKE  da li ste Vi ikada iskartirali kvadratić 1,6mm x 2,0mm i iscrtali predmetni kvadratić  s debljinom linije 0,3-0,4mm ?

Preporučio bih povećalo pri radu i traženju detalja pri uklapanju.

DRUGO :

Što možete uklapati na karti 1:5000 DOF5/2011 , ako ste geodetski elaborat iskartirali u mjerilu 1:2000 ili 1:1000 ili 1:500 jer izrađeni geodetski elaborat po mjerilu nikako neodgovara za postupak uklapanja. No međutim samo uvećanje KARTE DOF5/2011 iz mjerila 1:5000 u mjerilo 1:2000 uvećava pogrešku prikaza KARTE DOF5/2011 sa ±1m u mjerilu 1:5000 na pogrešku prikaza KARTE DOF5/2011 u iznosu ±2,5m u mjerilu 1:2000 . Očito je da je bespotrebno povećanje KARTE DOF5/2011 iz 1:5000 u mjerilo 1:2000 , jer je pogreška prikaza KARTE DOF5/2011 veća u mjerilu 1:2000 nego u prikazu DOF5/2011 u mjerilu 1:5000.

Uvećanjem karte DOF5/2011 iz mjerila 1:5000 u mjerilo 1:2000 ništa se ne dobiva jer netočnost mjerila 1:5000 je samo uvećano u prikazu mjerila 1:2000.

Nije   dozvoljeno   iz   sitnijeg mjerila 1:5000 uvećati detalj u mjerilo 1:2000 iz razloga što je KARTA 1:5000 nastala   generalizacijom detalja i izradom podataka manje točnosti. Plan 1:2000 ima više detalja i plan mjerila 1:2000 ima mjerni status.

Tehnički nije dozvoljeno ići u izradi podataka   iz mjerila KARTE   1:5000 u mjerilo PLANA 1:2000. Tehnički ispravno i jedini mogući smjer je da se iz PLANA 1:2000  smije po osnovi generalizacije podataka izraditi KARTE 1:5000 jer se određena količina detalja izostavlja zbog čega ih nije moguće   fizički prikazati u mjerilu karte 1:5000. Tko je   vidio da su na OSNOVNOJ DRŽAVNOJ KARTI MJERILA 1:5000 ucrtane katastarske čestice i upisani brojevi katastarskih čestica ? NITKO !

Navedeno tehničko pravilo ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE gospodin dr.sc. DANKO MARKOVINOVIĆ ako ima pet minuta geodetskog   obrazovanja mora znati.

ZAKON

O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA

Članak 47.

Katastarski operat katastra nekretnina stavlja se u primjenu danom otvaranja zemljišne knjige na temelju odluke ravnatelja.

Ravnatelj donosi odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina na temelju obavijesti ministra nadležnog za poslove pravosuđa o danu otvaranja zemljišne knjige za katastarsku općinu o kojoj je riječ, odnosno na temelju obavijesti o tome da su za dio katastarske općine za koji je provedena katastarska izmjera ili tehnička reambulacija sastavljeni svi zemljišnoknjižni ulošci.

Prije stavljanja u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina u njega će se preuzeti potrebni podaci zemljišne knjige.

Odlukom o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina za cijelu katastarsku općinu ili njezin dio, izvan uporabe stavlja se dotadašnji cijeli katastarski operat katastra zemljišta ili dio tog operata.

Katastarski operat ili dio tog operata stavljen izvan uporabe pohranit će se u nadležnom područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba.

 

 

Postupak puštanja u pravnu uporabu   katastarskog operata neke katastarske općine strogo je definiran tehničkim i   pravnim   regulama koje nije moguće mijenjati. Mjerni   katastarski operat definira izrada   katastarskog plana u   zadanim mjerilima 1:500 ; 1:1000 i 1:2000 . Razvidno je iz Zakona o državnoj izmjeri   i katastru nekretnina član 47. definira kada se „PLAN mjerila 1:2000“ smije pustiti u pravni opticaj , pravni promet , pravnu upotrebu. Definirani datum je :

„Ravnatelj donosi odluku o stavljanju u primjenu katastarskog operata katastra nekretnina na temelju obavijesti ministra nadležnog za poslove pravosuđa o danu otvaranja zemljišne knjige za katastarsku općinu o kojoj je riječ“

Kada Ministar pravosuđa donese uredbu o puštanju u pravni promet   „ZEMLJIŠNU KNJIGU“ predmetne   katastarske općine tada Ravnatelj DGU-a   smije donijeti uredbu o puštanju u pravnu uporabu katastarski operat. Katastarski plan mjerila 1:2000 je grafički prikaz analitičkih podataka katastarskog operata jedne katastarske općine stoga je jasno da   nijedan katastarski plan bez prethodne odluke Ministra pravosuđa se ne smije upotrebiti u bilo kojoj pravnoj radnji.

Donošenjem „UREDBE“   Ravnatelja DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH Dr.sc. Danka Markovinovića o uporabi PLANA 1:2000 koji je nastao uvećanjem iz KARTE DOF5/2011   počinjeno je kazneno djelo   Zlouporabe položaja i ovlasti jer je   pustio u pravni promet , pravnu uporabu KATASTARSKI PLAN koji nije prošao strogo definiranu pravnu proceduru. Niti jedan „PLAN 1:2000 koji je nastao uvećanjem KARTE DOF5/2011“ ne raspolaže „UREDBOM-ODLUKOM“ Ministra pravosuđa o puštanju u pravnu uporabu „zemljišne knjige“ – uzročno-posljedična veza   pravne zakonitosti i pravne upotrebljivosti.

Kako svaki geodetski elaborat mora sadržavati   „PLAN 1:2000 uvećanje KARTE DOF5/2011“ analogijom zakonskih pretpostavki koje se zasnivaju na osnovu Zakona o državnoj izmjeri   i katastru nekretnina član 47.  dolazi se do zaključka da je   geodetski elaborat u svojoj izradi upotrebio „NEZAKONITU ISPRAVU“ PLAN 1:200 uvećanje KARTE DOF5/2011 i stvorio javnu ispravu u svojstvu kaznenog djela „KRIVOTVORINE SLUŽBENE ISPRAVE“ koja se ima upotrjebiti u slijednim pravnim radnjama.

Kao posljedica , zlouporabe položaja i ovlasti Ravnatela DGU-a Dr.sc. Danka Markovinovića i izrade   krivotvorine   službene isprave od strane geodetskog izvođača je donošenje rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH o rušenju objekta u   fizičkom prostoru .

 

Prema Zakonu o zemljišnim knjigama :

Članak 98.

(1) Na mjestu gdje bi u zemljišnoknjižnom ulošku trebalo provesti upis odmah će se učiniti vidljivim (plomba) dan i vrijeme kad je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, te broj dnevnika zemljišnoknjižnih podnesaka pod kojim je zaprimljen (broj dnevnika). Plomba će se po službenoj dužnosti izbrisati kad se provede upis ili unese zabilježba odbijanja prijedloga za upis.

(2) Za štetu koja nastane primjenom pravila o zaštiti povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga zbog nepravodobnoga unošenja plombe objektivno odgovara Republika Hrvatska.

Na dan   osamostaljenja REPUBLIKE HRVATSKE   svi izgrađeni objekti stekli su pravni statust „STEČEVINE REPUBLIKE HRVATSKE“ iz čega slijedi   putem automatizma pravna legalnost i zakonitost izgrađenih objekata. U Zemljišnu knjigu   danom osamostaljenja HRVATSKE svi izgrađeni objekti imaju status   zakonitih objekata i obavezu upisa „plombe“ u zemljišnu knjigu.

Predmetne činjenice su poznate Ravnatelju DGU-a Dr.sc. Danku Markovinoviću stoga   donesene „UREDBE“   su   neozbiljne i neodgovorne.

 

Kakav status   RJEŠENJE O RUŠENJU   OBJEKTA

Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja RH

ima , kada je doneseno na osnovu nezakonitih   javnih isprava ?

 

TREĆE :

„EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI“ RH koje je pregazio KOTAČ VREMENA očito se prisjećaju se svoje mladosti jer metoda koju propisuju   „uklapanje / preklapanje“ je metoda grafičke izmjere iz doba AUSTRO-UGARSKE MONARHIJE.

Metoda uklapanje / preklapanje ima točnost „od oka“ jer se detalj smješta u kartografski prostor translacijom i rotacijom prozirne folije po katastarskom prikazu i subjektivno od osobe do osobe stvatko će drugačije položajno smjestiti detalj u kartografski prostor. Neka okvirna točnost uklapanja / preklapanja se kreće od 15m do 20m u ovisnosti o točnosti katastarske podloge.

 

GDJE   SE JE IZGUBIO   KOORDINATNI KATASTAR ?

GDJE SE JE IZGUBILA OBAVEZA GEODETSKOG IZVOĐAČA DA MORA DATI KOORDINATE SVAKE LOMNE TOČKE MEĐNE LINIJE ?

GDJE SE JE IZGUBILA „ZADOVOLJAVAJUĆA   TOČNOST“ KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE   HTRS96/TM ?

GDJE SE JE   IZGUBILA VISOKOSOFISTICIRANA   TEHNOLOGIJA GPS-IZMJERE I NJENA TOČNOST ,

KADA SE UREDBOM DEFINIRALA   METODA UKLAPANJA/PREKLAPANJA

U SVOJSTVU   OSNOVNE METODE PRI ODREĐIVANJU

BROJA KATASTARSKE ČESTICE?

UKLAPANJA/PREKLAPANJA EPOHA   1850 GODINA – GRAFIČKA IZMJERA

DOBA   AUSTRO-UGARSKE   MONARHIJE !

ČETVRTO :

EMINENTNI GEODETSKI ZNALCI DGU RH I AKADEMICI GEODETSKE STRUKE da nešto naučite kod matematičke kartografske projekcije : jedini parametar na osnovu kojeg se definira položaj je točna, podvlačim točna koordinata detalja izmjere i ništa drugo . Gdje Vi živite ?

Uredba DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine potpisane od strane ravnatelja dr. sc. DANKA MARKOVINOVIĆA, citiram :

„Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkom geodetskom uredu ili koji je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i ovjerila odgovorna osoba - ovlašteni inženjer geodezije. Ovi organizacioni oblici obavljanja geodetske djelatnosti propisani su Zakonom o obavljanju geodetske djelatnosti(NN 67/2011 ; 152/2008) a nastavno na propisanu organizacijsku shemu moraju imati i suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.“

„Ukoliko   granice zemljišta na kojima je izgrađena nezakonita zgrada nisu vidljive i podnositelj zahtjeva nije pokazao granice zemljišta , a granice zemljišta nisu sporne , ovlašteni inženjer geodezije dužan je obilježiti predmetne granice zemljišta i iste prikazati u geodetskom snimku . Prilikom obilježavanja granica zemljišta mjerodavni su podatci sadržani u katastarskom operatu.“

Brigo   moja pređi na drugoga !

Komentar : Kome je potrebna uspostava međe ako se legalizira bespravno sagrađeni objekt? Zašto DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE želi nametnuti radnje koje nisu potrebne da bih „omastila brk“ kroz izdavanje isprava izmjere iz katastarskog operata ?

Moj osobni prijedlog stranci je da izjavi geodetskom izvođaču da je   međa sporna i da nema nikakvih troškova u smislu uspostave međne linije prema željama DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE jer za legalizaciju objekta nije bitno da li je međna linija sporna ili ne !

Nepotrebne geodetske radnje se nameću od strane   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE pri provedbi legalizacije bespravno sagrađenih objekata. Stoga se nepotrebno poskupljuje postupak legalizacije bespravno sagrađenih objekata od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE.

Na osnovu VLADINE UREDBE :

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

VI.

Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječnja 2010. godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

Gauss-Krügerova projekcija merdijanskih zona“ kao i svi njeni dijelovi katastarskog operata kako pisani  (knjige javnih isprava) tako i grafički podatci (javne isprave katastarski planovi) stavljeni su u status vanzakonske uporabe od 01.01.2010. godine. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE mora poštovati VLADINU UREDBU, stoga nije jasno na osnovu kojih grafički i numeričkih podataka katastarskog operata u „Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ nadležno državno tijelo smatra da će uspostaviti međne točke ili međne linije kad su pravno i zakonski javne isprave bez ikakve valjanosti , zakonitosti , pravosnažnosti?

Ovjeravanjem žigom i potpisom isprava koje su stavljene van snage uporabe je izrada „KRIVOTVORINE SLUŽBENE ISPRAVE“ od strane nadležnog državnog tijela.

Kako pomiriti Zakon , želje i tehničku potrebu , kako da bude „VUK SIT I OVCE NA BROJU“ , predmetni postulat treba razrješiti DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE ?

Citiram KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine :

            „Podatci o katastarskoj/im čestici/ama na kojima je izrađena nezakonita zgrada određuje se na temelju preklopa ili uklopa katastarskog plana sa geodetskim snimkom . Za potrebe preklopa/uklopa   geodetskog snimka i katastarskog plana , osim već navedenih izgrađenih objekata zemljine površine , potrebno je obaviti terenska mjerenja točaka i linija koje se mogu smatrati identičnim na katastarskom planu i terenu.

Iz podataka preklopa/uklopa geodetskog snimka i katastarskog plana utvrđuju se podatci o broju katastarske čestice koji se navode u geodetskom snimku i iskazuju na vidljivom mjestu na geodetskom snimku.“

KOMENTAR : Kako se u ovoj „UREDBI“ uklapa točnost „VEKTORIZACIJE , DIGITALIZACIJE i HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA“ sa ostvarenom točnosti položaja prikaza detalja od ±20m (POGREŠKA PRIKAZA) ?.

Kakva je to geodetska metoda „uklapanje / preklapanje“ , može li DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE dati pobliži opis kako predmetnu metodu primjeniti a da se osigura točnost ±0,10m jer sama definirana metoda „uklapanje / preklapanje“ ima unutrašnju tehničku pogrešku ±20m ?

Citiram KLAS:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine :

„Postupanja tijela nadležnog za donošenje rješenja o izvedenom stanju propisana su člankom   16. Zakona :

(1)   U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o izvedenom stanju , nadležno upravno tijelo je dužno izvršiti uvid u DOF5/2011, odnosno u uvjerenje iz članka 15. Podstavka 3. Ovoga Zakona te provesti očevid na licu mjesta . O izvršenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se službena bilješka i radi se njegov ispis koji se prilaže u spis.

(2)   Veličina , stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju utvrđuju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci , odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrđenog na očevidu.“

„Geodetski snimak izvedenog stanja je tlocrtni prikaz nezakonito izgrađene zgrade i njenih građevina u prostoru u odnosu na granice katastarske čestice na kojoj se nalazi a koja se , ako nisu , utvrđuje u ovom postupku . Iz razloga preklapanja geodetskog snimka s DOF5/2011 i prikazivanja stvarnih granica zemljišta na kojima je izgrađena nezakonito zgrada ne postoji potreba prikazivanja katastarskog plana na geodetskom snimku.“

KOMENTAR : Gospodo kako mislite utvrditi broj katastarske čestice ako na geodetskom snimku u HTRS96/TM nemate prikaz katastarskih čestica katastarskog plana?

Citiram KLASA:935-08/12-03/527 ; URBROJ : 541-1/1-12-1   od dana 04.12.2012. godine :

„Utvrđivanje ostalih činjenica kao što su podatci o broju katastarske čestice i tlocrtni smještaj u prostoru u odnosu na granice katastrske čestice na kojoj se nalazi nezakonito izgrađena zgrada posao je ovlaštenog inženjera geodezije.“

KOMENTAR : Položajno katastarska čestica u jednom kartografskom prostoru definirana je koordinatama točaka koji definiraju predmetnu katastarsku česticu i to jednoznačno . Za promatrača ili geodetskog laika ime i prezime položaja katastarske čestice je „BROJ KATASTARSKE ČESTICE“, jer broj katastarske čestice je jedinstven unutar jedne katastarske općine za jednu katastarsku česticu . Iz tog razloga banaliziranje i marginalizacija  DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE spram „broja katastarske čestice“ je nedopustivo jer metoda „uklapanje / preklapanje“ koja ni po kojoj definiciji nije geodetska metoda definiranja položaja detalja u kartografskom prikazu već namještanje podataka u netočnom kartografskom prostoru lako predmetni objekt locira u tuđoj katastarskoj čestici.

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Postupak i uvjeti donošenja rješenja

Članak 16.

(1)   U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o izvedenom stanju, nadležno upravno tijelo je dužno izvršiti uvid u DOF5/2011, odnosno u uvjerenje iz članka 15. podstavka 3. ovoga Zakona te provesti očevid na licu mjesta. O izvršenom uvidu u DOF5/2011 sastavlja se službena bilješka i radi se njegov ispis koji se prilaže u spis.

(2)   Veličina, stupanj završenosti i namjena zgrade za koju se donosi rješenje o izvedenom stanju utvrđuju se prema stanju prikazanom u arhitektonskoj snimci, odnosno snimci izvedenog stanja i stanju utvrđenom na očevidu.

 

Geodetski snimak za legalizaciju objekata

 

Geodetsku snimku izrađuje  i  ovjerava ovlašteni inženjer geodezije. Za razliku od geodetskog elaborata za  evidentiranje podataka o zgradama koji se je izrađivao kod postupka legalizacije prema odredbama starog zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, geodetski snimak se ne ovjerava u nadležnom uredu za katastar, već ga ovjerava samo ovlašteni inženjer geodezije. Izrađuje se u najmanje pet primjeraka (po potrebi i više) od kojih se tri prilažu zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dok po jedan primjerak zadržavaju naručitelj izrade te ovlašteni inženjer geodezije koji ga je izradio.

Osnovna namjena geodetskog snimka je da se utvrdi na kojoj katastarskoj čestici se nalazi izgrađeni objekt (ili na više njih) te da se snimljeni objekt preklopi na DOF5/2011 kako bi se moglo utvrditi da li je objekt koji se nalazi na terenu vidljiv na DOF5/2011, što je uvjet za postupak legalizacije.

Sastavni dijelovi geodetskog snimka su geodetski snimak u mjerilu M 1:1000 (po potrebi i krupnije mjerilo na primjer 1:500), geodetski snimak preklopljen na DOF5/2011 u mjerilu M 1:2000 te tehničko izvješće. Također, u geodetskom snimku treba biti priložena i preslika suglasnosti Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

 

Geoportal Državne geodetske uprave

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak i ravnatelj Državne geodetske uprave (DGU) Danko Markovinović predstavili su 20.07.2012 godine Geoportal – preglednih prostornih podataka DGU-a. Ovim putem podaci DGU-a postaju dostupni građanima putem web servisa Geoportal.

Na Geoportalu moguć je uvid u prostorne podatke DGU-a, kao što su hrvatska osnovna karta (HOK) 1:5000, topografska karta (TK) 1:25000, digitalni katastarski plan (DKP) te digitalna ortofoto karta (DOF) 1:5000  iz 2011 godine. Građanima koji su zainteresirani za legalizaciju svakako će najviše koristiti digitalna ortofoto karta, na kojoj mora biti evidentiran nezakoniti objekt koji se želi legalizirati, a prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Pretraga podataka na portalu je poprilično jednostavna, a omogućena je na dva načina. Prvi način je da se iz padajućeg izbornika odabere vrta prostorne jedinice (županija, grad/općina, katastarska općina, naselje, mjesna samouprava) te se nakon toga upiše naziv odabrane prostorne jedinice. Drugi način je pretraga digitalnog katastarskog plana. Iz padajućeg izbornika odabere se katastarski ured/ispostava, zatim se odabere katastarska općina te se naposljetku upiše željeni broj katastarske čestice.

Legalizacija objekata - Stigle ortofotokarte DOF 5

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) propisano je da svaka nezakonito izgrađena zgrada koja se može legalizirati prema odredbama navedenog Zakona mora biti evidentirana na digitalnim ortofotokartama u mjerilu M 1:5000 (DOF 5) u izdanju Državne geodetske uprave. Karte su trebale biti izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja cijelog područja Republike Hrvatske.   (bitna činjenica „KARTE SU TREBALE BITI   IZRAĐENE....“ , a da li su tako i urađene?)

Većina je vjerojatno upoznata da su te karte kasnile s izdavanjem. Kao svojevrsni Božični poklon onima koji su željno očekivali te karte kako bi krenuli u legalizaciju, Državna geodetska uprava je dana 23. prosinca 2011 godine na svojim stranicama objavila priopćenje za medije. U navedenom priopćenju obavještavaju da je na dan 22. prosinca 2011 godine uneseno ukupno 10945 listova digitalnih ortofotokarata (Kako su nastali 10945 listova digitalnih ortofoto karata? Na osnovu koje geodetske osnove je provedena orjentacija ortofoto karata ? ) u Geoportal Državne geodetske uprave. Time je uneseno 100% listova ortofotokarata koji pokrivaju područje cijele Republike Hrvatske. U priopćenju se navodi da je uvid u ortofotokarte moguć i u uredima i ispostavama katastra.

Legalizacija objekata - digitalna ortofoto karta

 

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (u daljnjem tekstu Zakon) stupio je na snagu 10. kolovoza 2011 godine. Članak 2. stavak 1. Zakona definira nezakonito izgrađenu zgradu. Prema navedenom članku nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu. Isti članak nadalje uvjetuje da takva nezakonita zgrada mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011 godine.

I tu je sve jasno. Ako imate objekt ili neki njegov dio za koji ne posjedujete odgovarajući akt kojim je odobrena gradnja, a taj objekt je evidentiran na digitalnoj ortofoto karti, imate ispunjen osnovni uvjet za legalizaciju.


Članak 2. stavak 2. Zakona propisuje da digitalna ortofoto karta mora biti dostupna na uvid građanima u sjedištu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina u svim fazama postupka ozakonjenja zgrada. E, sad dolazi do problema. Tih ortofoto karata za sada nema. Službene informacije o tome nisam pronašao, no neslužbeno se doznaje da izrada ortofoto karata kasni.Kašnjenjem s izradom ortofoto karata članak 2. Zakona gubi svoj osnovni smisao. Kako sam ranije spomenuo, Zakon definira nezakonito izgrađenu zgradu koja se može legalizirati kao novu zgradu ili rekonstruirani dio postojeće zgrade bez ili protivno aktu kojim se odobrava građenje uz uvjet da mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti. Uzevši u obzir da tih karata nema, znači ne može se utvrditi koja je nezakonito izgrađena zgrada koja se može legalizirati.

Tko je kriv za to da tih karata još nema, ne znam. Činjenica je da Zakon kaže da su te karte izrađene na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011 godine. Iz podatka da je Zakon stupio na snagu 10. kolovoza 2011 godine, proizlazi da su te karte trebale biti gotove za manje od dva mjeseca, što je definitivno premalo vremena da se one kvaliteto izrade. Ipak se radi o ortofoto karti za područje cijele Republike Hrvatske, što je vrlo zahtjevan i vremenski ipak puno duži proces od predviđenog roka...


Što se smatra nezakonito izgrađenom zgradom?

U smislu članaka 2. navedenog zakona nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se dozvoljava građenje ili protivno tom aktu. Takva zgrada mora biti evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave. Navedena ortofoto karta je izrađena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21. lipnja 2011 godine.


BAZNE KARTEDOF5/2011 mjerila 1:5000

 

 

Hrvatska osnovna karta 1:5000

HOK

Hrvatska osnovna karta (HOK) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:5000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Hrvatska osnovna karta, prijašnjeg naziva Osnovna državna karta, izrađivala se od šezdesetih godina prošlog stoljeća (1954. god.) do 2010. godine kada su zadnji listovi HOK-a pušteni u službenu uporabu. Cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 9802 lista HOK-a. Površina jednog lista obuhvaća područje od 675 ha. Osnovni izvornik za izradu HOK-a je aerofotogrametrijsko snimanje krupnijeg mjerila, a podaci na karti su prikazani s minimalnim stupnjem generalizacije.

HOK se koristi u poslovima detaljnog prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.

HOK je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a za potrebe prikaza na Geoportalu DGU listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Od 2011. godine listovi HOK-a se izrađuju u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Kako se uklapa navedeno u predmetnu „TEHNIČKU   SPECIFIKACIJU“ ? Citiram :

Tehnička specifikacija za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012.

Moguć smjer transformacije je

samo      HTRS96>HDKS.

Ravnatelj:

Dr.sc. Danko Markovinović

 

Topografska karta 1:25 000

TK25

Topografska karta (TK25) je osnovna službena državna karta i izrađuje se u mjerilu 1:25000. Službena državna karta kodirana je slika prirodnih i izgrađenih objekata zemljine površine koja se izrađuje za cjelokupno područje Republike Hrvatske.

Topografska karta u mjerilu 1:25 000 izrađivala se u razdoblju od 1996. do 2010. godine, a cijeli teritorij Republike Hrvatske prekriven je s 594 lista. Površina jednog lista obuhvaća područje od 13745 ha. Osnovni izvornik za izradu TK25 je aerofotogrametrijsko snimanje, topografski podaci i digitalni model reljefa. TK25 se izrađuje prema odgovarajućim Tehničkim specifikacijama proizvoda. Glavne skupine objekata koje su prikazane na TK25 su stalne točke geodetske osnove, građevinski i drugi objekti, vodovi i objekti vezani uz vodove, prometnice i objekti vezani uz promet, vegetacija i vrste zemljišta, vode i objekti vezani uz vode, visinska predstava terena i reljefni oblici, državna granica, okvir i opis karte s koordinatnom mrežom te zemljopisna imena. Svi topografski podaci na TK25 prikazani su s istom važnošću i s određenim stupnjem generalizacije.

TK25 se koristi u poslovima prostornog planiranja, idejnog planiranja i projektiranja infrastrukturnih objekata, stručnoj uporabi u javnom i privatnom upravljanju, planiranju i održavanju, akcijama spašavanja te za turističke i rekreativne aktivnosti i sl.

TK25 je izrađen u 5. i 6. zoni Gauss-Kruegerove kartografske projekcije na Besselovom elipsoidu 1841, a za potrebe prikaza na Geoportalu DGU listovi su transformirani u HTRS96/TM sustav uz korištenje 7 parametarske transformacije.

Od 2011. godine TK25 se izrađuje u novoj podjeli na listove te u novoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM na elipsoidu GRS80.

Kako se uklapa navedeno u predmetnu „TEHNIČKU   SPECIFIKACIJU“ ? Citiram :

Tehnička specifikacija za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012.

Moguć smjer transformacije je

samo      HTRS96>HDKS.

Ravnatelj:

Dr.sc. Danko Markovinović

 

 

Očito je da DRŽAVNA GEODETSKA

UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

mora dati neke ključne odgovore u svezi

TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA

NASTANKA KARATA DOF5/2011 i to :


a)Kada je provedena aero-fotogrametrijskoteritorija REPUBLIKE HRVATSKE za potrbe DOF5/2011 ?


 

b)    Kako su fotogrametrijski snimci orjentirani , po osnovi koje kartografske projekcije?


 

c)Da li se koristila trigonometrijska i poligonska mreža Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu priareofotogrametrijskih snimaka pri izradi DIGITALNE ORTOFOTO KARTE u mjerilu 1:5000 ?

d)Kada je izvršena digitalizacija katastarskih planova „Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu i po kojoj osnovi je provedeno izjednačenje DIGITALNIH katastarskih podataka u prostornom zahvatu od 30% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE ?

e)Kada je i po kojoj osnovi izvršena digitalizacija grafičkih planova REPUBLIKE HRVATSKE koji prekrivaju 70% teritorija RH ?

f)Kako je provedena HOMOGENIZACIJA podataka različitih kartografskih sustava (grafička izmjera i numerička izmjera) ?

g)Koja je ostvarena točnost HOMOGENIZACIJOM podataka grafičke i numeričke izmjere koja se koristi pri preklapanju KARATA DOF5/2011?

h)Po kojoj osnovi se misli provesti transfer podataka iz Gauss-Krügerove projekcije merdijanskih zona“ u petom (5) i šestom (6) koordinatnom sustavu u kartografski sustav HTRS96/TM kada je isključivo dozvoljentransformacije : HTRS96/TM => HDKS(GK) ?

j)Kako se provodi „preklapanje / uklapanje“ detalja izrađenog u HTRS96/TM kartografskom prikazu po osnovi izrade geodetskog elaborata preko podataka prikaza u Gauss-Krügerovoj projekciji merdijanskih zona“ jer nije dozvoljen transfer podataka HDKS(GK)=>HTRS96/TM ?

k)mora   zatražiti odgovor od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE   HRVATSKE da li je   DOF5 KARTA mjerila 1:5000 ili je DOF5 katastarski plan mjerila 1:2000? Zašto ?

Krucijalna razlika između   katastarskog plana jednog segmenta   katastarskog operata   je ta da podatci koji su uneseni u katastarski plan moraju proći „JAVNU   RASPRAVU“   jer predmetni podatci u mjerilu 1:2000 imaju   karakter mjernog   podatka , a da nisu stekli pravnu valjanost i upotrebljivost   moraju proći postupak   „javnog izlaganja“.

Karte bez obzira kojeg je mjerila 1:5000 ; 1:10000 ; 1:25000 ; 1:50000 ; 1:100000 ili 1:200000 imaju   svrhu orjentacije pri kretanju u prostoru a nikako ne služe za dešifražu broja katastarske čestice. Karte služe da bi mogli doći od točke „A“   do točke „B“ i ništa više u smislu orjentacije. Karte   nemaju   nikakav mjerni karakter što se tiče   katastarskog podatka jer je detalj na kartama   presitan. Karte i njihovu primjenu ovjerava DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE bez obaveze „javnog izlaganja“ podataka unesenih u kartu bez obzira o kojem se mjerilu radi i o bilo kojem načinu prikupljanja podataka iz fizičkog prostora. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA   REPUBLIKE   HRVATSKE   definira kartografski prikaz DOF5 u svojstvu   KARTE.

Kod aero fotogrametrijskih snimaka za potrebe izrade karte   dozvoljen je viši let aviona kako bi se   zahvatila veća površina na aerofotogrametrijskom snimku dimenzije 23cm x 23cm. Format snimka je konstanta. Granulacija foto-osjetljivog sloja celuloidne vrpce nedozvoljava razlučivost detalja iz aerofotogrametrijskog snimka za potrebe karte 1:5000 i izradu katastarskog plana 1:2000. Kada se rade aerofotogrametrijski snimci za potrebe izrade   katastarskih planova mjerila 1:2000 tada su visinski „nadleti“ aviona znatno niži kako bi granulacija foto-osjetljivog sloja celuloidne vrpce omogučila   razlučivanje detalja za potrebe izrade katastarskog plana. Kako je let niži   potrebno je znatno veći broj „nadleta“ aviona kako bi se na aerofotogrametrijskom snimku 23cm x 23cm registrirala ista zahvatna površina.

Razvidno je da postoje   „TEHNIČKA OGRANIČENJA“ pri provedbi aerofotogrametrijskog snimanja   koja se ne mogu „UREDBAMA“   ili željama   mijenjati . Sama fizička provedba aerofotogrametrijskog snimanja za planove mjerila 1:2000 je znatno duža od provedbe aerofotogrametrijskog snimanja za kartu mjerila 1:5000 . Neki okvir faktora povećanja broja aerofotogrametrijskih snimaka je (mjerilo karte 1:5000) : (mjerilo plana 1:2000) = 2,5 puta veći obim rada za istu površinu. Iz ovog navoda razvidna je važnost da se   DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE decidirano očituje što je DOF5 : KARTA ili PLAN   s obzirom da KARTU DOF5 mjerila 1:5000 numerički   uvećava na mjerilo 1:2000.

Odgovore na postavljena „TEHNIČKA“ pitanja struke bih volio vidjeti i pročitati u roku od tri dana po objavi predmetnog teksta na web stranici   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , a ne za godinu dana ili nikad!

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO

IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Proglašavam Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

(«Narodne novine» broj: 90/11) - Na snazi od 10. kolovoza 2011.godine.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1)Ovim se Zakonom uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada (u daljnjem tekstu: ozakonjenje zgrada) uvažavanjem prostornih, socijalnih, gospodarskih i tehničkih zahtjeva.

 

Članak 2.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se nova zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, evidentirana na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj

na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od

21. lipnja 2011., ako su do toga dana izvedeni:

Očito je da je predočeni datum

„GEODETSKI DATUM“ 21. lipanj 2011. godine  

DAN PROVEDBE   AVIONSKOG   SNIMANJA

TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE

 

– svi građevinski i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili

– svi grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji, zidovi, odnosno stupovi s gredama i stropovi) sa ili bez krovišta i ako su u pogledu namjene, veličine i smještaja na čestici izgrađeni u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Digitalna ortofoto karta iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupna na uvid građanima u sjedištu tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina u svim fazama postupka ozakonjenja zgrada.

 

Članak 3.

Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju značenje određeno posebnim zakonom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje te drugim posebnim zakonom.

 

Legalizacija objekata u Hrvatskoj

S obzirom na mnoštvo bespravno sagrađenih građevina u Republici Hrvatskoj, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) donesen 10.08.2011. godine omogućava konačno rješenje problema velikog broja građana koji posjeduju ili žive u bespravnim objektima.

Procesom legalizacije omogućeno je da svi takvi objekti, ako postoji pravna i prostorna osnova za to, postanu legalni, to automatski omogućuje njihovu totalnu uporabu, priključke na komunalnu i elektro infrastrukturu, upis u katastarski operat i zemljišne knjige, etažiranje objekata te njihovo konačno gospodarenje kroz kupoprodaju, ostavinske rasprave i slično.

Legalizacija objekata – postupak legalizacije

Sam postupak legalizacije opisan je u Zakonu legalizaciji. Skraćeno, svi vlasnici bespravnih objekata dužni su do 31.12.2012. godine podnijeti zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju.

Aerofotogrametrijsko snimanje teritorija republike Hrvatske omogućilo je digitalnu evidenciju svih ilegalno sagrađenih građevina do 21. lipnja 2011 godine na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) Državne geodetske uprave. Objekti evidentirani do tom datuma, a koji ispunjavaju sve uvjete za legalizaciju moći će biti legalizirani. Svi objekti na kojima su rađeni radovi bez akta kojim se odobrava građenje kao takvi neće moći sudjelovati u procesu legalizacije te će biti predmet nekih drugih odluka Vlade RH.

KOMENTAR : Iz predmetnog   navoda isčitava se da je dana na dan „GEODETSKOG DATUMA“ 21. lipnja 2011. godine provedena AERO-FOTOGRAMETRIJSKA   IZMJERA TERITORIJA   REPUBLIKE HRVATSKE. Predočeni datum je „D-dan“ za bespravno sagrađene objekte , oni objekti koji su bili izgrađeni do navedenog datuma 21. lipnja 2011 godine registrirani su na snimku (23cm x 23cm) eksponažo aero-fotogrametrijske kamere.

Da li ministar graditeljstva i prostornog uređenja Ivan Vrdoljak a danas ministar gospodarstva može staviti ruku u vatru da je to baš tako ?

Prvenstveno gospodin Ivan Vrdoljak je pismeno obavješten da predmetna KARTA DOF5/2011 nije ažurna karta i da nije nastala dana „21. lipnja 2011 godine“ već puno ranije u vremenskom rasponu od 2002. godine do 2011. godine, stoga je za očekivati da jedan znatan broj objekata nije obuhvaćen prikazom „ORTOFOTO KARTOM DOF5/2011“

„Ako laže koza , ne laže rog“ , - „ORTOFOTO KARTA“ nastaje iz podataka aero-fotogrametrijskog snimka , fotografije koju je načinjena iz zraka . Podatci su registrirani aero-fotogrametrijskom kamerom eksponažom celuloidne vrpce u kojoj je korisni prostor snimka 23cm x 23cm . Automatski kamera na snimku registrira između ostaloga : doznu libelu , na osnovu „brojača“ broj snimka u nizu , novije kamere imaju i registrirano vrijeme eksponaže snimka datum , sat , minuta , sekunda . Iz navedenog razloga nije moguće „LAŽIRATI“ datum eksponaže aero-fotogrametrijskog snimka iz kojeg je nastao ORTOFOTO KARTA DOF5/2011.

Kod starijih kamera na poleđini snimka ovjerava se počatom i upisuje se datum izvedenog aerofotogrametrijskog snimanja .

Razvidno je da  na veliku žalost „MANIPULATORA“ kako od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE   tako i MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA   REPUBLIKE HRVATSKE nije moguće s datumom 21. lipnja 2011 godine“ provesti registracije prostorne promjene iz fizičkog razloga što je za let aviona potrebno znatno više vremena od jednog dana da bi se provelo aerofotogrametrijsko snimanje cijelog područja REPUBLIKE HRVATSKE .

Navedeni datum 21. lipnja 2011 godine“ nije datum registracije aerofotogrametriske izmjere REPUBLIKE HRVATSKE već „PREVARA i OBMANA“ nadležnih državnih tijela kako bi   zaplašila građane REPUBLIKE HRVATSKE.

Za provedenu predmetnu PREVARU , OBMANU , LAŽ odgovorne osobe moraju snositi kaznenu i materijalnu odgovornost jer na prevaru izvlače novac od građana REPUBLIKE HRVATSKE.

Druga osnova zašto   navedenog datuma nije provedena aerofotogrametrijska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE je ta što je razvidno iz datma „21. lipnja 2011. godine“ vegetacija , zelenilo sve buja u najvećem jeku, a aerofotogrametrijsko snimanje mora se provesti u godišnjem dobu kada vegetacija miruje a to je period „RANOG PROLJEĆA“ ili „KASNA JESEN“ .

Na osnovu kojih „argumenata“ je ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH   gospodin   dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ uvjerio tadašnjeg ministra graditeljstva i prostornog uređenja Ivana Vrdoljaka da se je dana 21. lipnja 2011. godine“ provelo aerofotogrametrijsko   snimanje REPUBLIKE HRVATSKE to znaju samo njih dvojica i prisutni pri uvjeravanju.

Očito je da se radi o namjeri „PLJAČKE“ HRVATSKIH GRAĐANA.

Sve ovo sam naveo da bih mogao pomoći građanima REPUBLIKE HRVATSKE kojima ne daj Bože da u skladu sa zakonom sruše objekt zgradu.

Aerofotogrametriski snimak je javna isprava i na zahtjev stranke Područni ured za katastar DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE je obavezan izdati snimku „zatraženog područja“ u preslici prednje i stražnje strane. Na snimci je vidljiv GEODETSKI DATUM „eksponaže snimka“- registracije podataka pa ukoliko na snimku nije navedeni datum 21. lipnja 2011.godine“ očito je da se radi o prevari a samim time omogučava se izjavom stranke izgrađeni objekt locirati u vremenu do „21. lipnja 2011. godine“ jer postoji „VAKUM“ registracije promjene u prostoru između stvarne eksponaže snimka i izrade KARTE DOF5/2011 .

Kopiju orginala aerofotogrametrijskog snimka ima Područni ured za katastar DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i foto-skicu uvećan aerofotogrametrijski snimak sa provedenom klasičnom izmjerom pri dešifraži objekata u fizičkom prostoru.

Kopiju orginala aerofotogrametrijskog snimka ima DRŽAVNA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE Središnji ured

Kopiju orginala aerofotogrametrijskog snimka ima pravni subjekt koji je izrađivao segment ORTOFOTO KARTE DOF5/2011

Orginal ima HRVATSKA VOJSKA.

Građanin REPUBLIKE HRVATSKE u pisanom obliku mora zatražiti za odgovarajuće područje kopiju aerofotogrametrijskog snimka u kojem se navodi da se iznimna pažnja zahtjeva prema datumu eksponaže aerofotogrametrijskog snimka . Ukoliko Područni ured za katastar DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH ne izda javnu ispravu u sudskom postupku u kojem stranka traži obeštečenje za nastalu bilo kakvu štetu zbog „krivotvorine službene isprav“ nastalog vakuma u vremenu stvarne eksponaže aerofotogrametrijskog snimka i dekleriranog datuma 21. lipnja 2011 godine“ u predmetnom Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama sud će u postupku potraživati predmetnu ispravu koju u tom slučaju DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE mora predočiti i to sa slijedećim podatcima :

a)Kada je sklopljen ugovor provedbe aero-fotogrametrijske izmjere

b)Kadaprovedeno „označavanje“ geodetske osnove koja će se koristiti pri orjentaciji fotogrametrijskih snimaka ?

c)Kada je pravni subjekt proveo fizički aerofotogrametrijsku izmjeru ?Nije problem da li se je izvršilo aerofotogrametrijsko snimanje u „ljetu“ kada je najbujnija zelena vegetacija ili u „zimi“ kada vegetacije nema . U zimskom aerofotogrametrijskom snimanju   dobili bi se   „bijeli snimci“ pa se klasičnom geodetskom   metodom „tahimetrijom“ detalj koji nedostaje ili se ne može prepoznati   mora registrirati. U ljetu ako se provede aerofotogrametrijsko snimanje zelena boja ima određenu sivu nijansu i ne razlikuje se detalj „zelene boje“, sav nejasan detalj mora se radi   jednoznačnosti klasičnom geodetskom metodom „tahimetrijom“ presnimiti kako bi se u izradu KARTE ili PLANA   moglo detalj unijeti.. Razlog zašto se aerofotogrametrijsko snimanje mora provesti u rano proljeće ili kasnu jesen je što nepostoje u fizičkom prostoru „bijela boja“ – snijeg ili „zelena boja“ u većini slučajeva bjelogorično drvo , trava , žito ili kukuruz , već se susreće boja zemlje smeđa ili siva ,  površine su čiste i u drugoj sivoj skali predočene na aerofotogrametrijskom snimku . Dopune putem registracije nejasnih podataka na aerofotogrametrijskim snimcima su svedene na minimum ali nikad se ne mogu sasvim izbjeći.d)Kada su aerofotogrametrijske snimke prošle kontrolu odgovarajuće „VOJNE“ komisije koja je odobrila upotrebu istih za civilnu uporabu?

e)je   prošlo vrijeme za   „DEŠIFRAŽU“ nejasnog detalja na fotogrametrijskom snimku?
Ukoliko krošnja bjelogoričnne ili crnogorične vegetacije zaklanja   međnu točku ili detalj „objekt“ potrebno je provesti registraciju objekta ili međne točke klasičnom metodom ili umjerenjem . Znači potrebno je izraditi „FOTOGRAFSKE SKICE“ . Kad su odrađeni svi navedeni radovi ?

f)Kada je pravni subjekt počeo izradu „ORTOFOTO KARTE DOF5/2011“ , kada je istu kartu završio s obzirom da se cijeli teritorij REPUBLIKE HRVATSKE pokriva sa 10945 listova digitalnih ortofoto karata – sekvenci ?

g)Kada su provedena dodatna opažanja orjentacionih točaka ?

h)Kada je proveden tehnički pregled izrađene DOF5/2011 KARTE ?

i)Kojim ukazom RAVNATELJA DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE je puštena KARTA DOF5/2011 u pravni opticaj ?

j)Kada i u kojem vremenskom roku je provedena „DIGITALIZACIJA“ „VEKTORIZACIJA“   i „HOMOGENIZACIJA“ katastarskihcijele REPUBLIKE HRVATSKE ?

Naravno svi ovi navedeni radovi morali su se odraditi od 21. lipnja 2011. godine pa do 13. srpnja 2011. godine kada je na zasjedanju SABORA „Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama“ izglasan a pravomoćnost   nastupila dana 10. kolovoza 2011. godine .

Kada ovako taksativno nabrojite sve tehničke radnje koje morate provesti u izradi DOF5/2011 KARTE razvidno je da od dana   21. lipnja 2011 godine“ pa do dana 10. kolovoza 2011. godine kada je donešen Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11) DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE nije mogla obaviti potrebne tehničke radnje i izraditi predmetnu KARTU DOF5/2011 koja je referentna za utvrđivanje da li je dana 21. lipnja 2011. godine“   izgrađeni objekt egzistirao u prostoru.

Očito je da se je KARTA DOF5/2011 izrađivala u vremenu od 2002. godine pa do 2011. godine a u tom vremenu postoji ogromni „VREMENSKI VAKUM“ u kojem se je mnogo toga moglo izgraditi a da nije registrirano ili nije ispravno registrirano na KARTI DOF5/2011.

 

U HRVATSKOJ postoji više pravnih subjekata koji mogu obrađivati aerofotogrametrijske snimke:

-          FOTOGRAMETRIJSKI ZAVOD U ZAGREBU

-          FOTOGRAMETRIJSKI ZAVOD U RIJECI

-          GEODETSKI ZAVOD U OSIJEKU

-          „GEO-FOTO“ gdje je većinski dionićar Z. Biljecki itd
Kako se radi o ogromnim investitorskim sredstvima DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE ne smije imati „pogodbu“ sa pravnim subjektom „GEO-FOTO“ već mora objaviti „MEĐUNARODNI NATJEČAJ za potrebe provedbe aerofotogrametrijskog snimanja REPUBLIKE HRVATSKE koji mora biti otvoren minimalno tri (3) mjeseca.

Da li je sve zakonito i da li su ispoštovane sve zakonske regulative od dana   21. lipnja 2011. godine“  do 13. srpnja 2012. godine.“ dan kada je održana sjednica SABORA kada je zakon izglasan ?

Nadležno ministarstvo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH i Hrvatskom komorom arhitekata i Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije definirali su cijene radova.

U „zakonu“ nisu definirali tko će snositi trošak povrata u prijašnje stanje stanje prije rušenja „OBJEKTA“ ukoliko je došlo do rušenja objekta a objekt je izgrađen do famoznog „GEODETSKOG DATUMA“   21. lipnja 2011 godine“ , a zbog „vakuma vremena“ (između AEROFOTOGRAMETRIJSKR EKSPONAŽE SNIMKA i izrade odnosno objave o pravnom prometu upotrebe KARTE DOF5/2011) objekt nije registriran na KARTI DOF5/2011.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata i Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva objavljuje informativne okvirne cijene za izradu snimke izvedenog stanja u postupku ozakonjenja

zgrada

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji s Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije objavljuje informativne okvirne cijene za izradu geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito

izgrađene zgrade

TKO JE ODGOVORAN ZA OVU

POVRŠNOST - NESTRUČNOST

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH

ili

ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE

REPUBLIKE HRVATSKE

gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ

ili oboje ?

 

U ovom izlaganju činjenica je

da je bitan  

GEODETSKI DATUM

EKSPONAŽE

AEROFOTOGRAMETRIJSKOG   SNIMKA

u svojstvu registracije promjene u prostoru.

„21. lipnja 2011 godine“

ZAKON

O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

(«Narodne novine» broj: 90/11) - Na snazi od 10. kolovoza 2011.godine.

 

13. srpnja 2012. godine.“

Proglašavam Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/12-01/93

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 18. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

 

18. srpnja 2012 godine kada je donešen

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Objava u (NN 90/11) donesen 10.08.2011. godine

Pravomoćnost   zakona !

 

Da li je moguće za 51 dan

izraditi KARTU DOF5/2011

REPUBLIKE HRVATSKE?

NA TO PITANJE TREBAJU DATI ODGOVOR

DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI

REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH ?

Jedino prema BIBLIJI je BOG   stvorio ZEMLJU   za sedam dana.

Gospodin dr. sc. DANKO MARKOVINOVIĆ   i gospodin Ivan   Vrdoljak nisu „Svemogući“ bar koliko je meni poznato - stoga HRVATSKU geodetska struka nije mogla premjeriti u 51 dan.

Zašto je geodetskoj struci potrebno bilo 50 godina za izradu OSNOVNE DRŽAVNE KARTE 1:5000 i KARTE 1:25000 kada je iz priloženog izrada KARTE HRVATSKE „MAČIJI KAŠALJ“ za gospodina dr. sc. DANKA MARKOVINOVIĆA jer može HRVATSKU kompletno premjeriti i izraditi KARTU DOF5/2011 u roku od 51 dan? Molio bih   pojašnjenje !

Prema   službenim podatcima DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE   REPUBLIKE HRVATSKE   gospođa Ljerka Pašić   načelnik   odjela za   fotogrametriju i daljinska pozicioniranja iznosi zvanične podatke   „ORTOFOTO KARTE – DOF5“ i u kojim vremenskim rokovima je   karta formirana :

a)2001.izrađeno je 40 listova KARTE DOF5

b)2002 . godine izrađeno je 610 listova KARTE DOF5

c)2003. godine izrađeno je 1971 listova KARTE DOF5

d)2004. godine izrađeno je 1747 listova KARTE DOF5

e)2005. godine izrađeno je 2006 listova KARTE DOF5

f)2006. godine izrađeno je 1563 listova KARTE DOF5

g)2007. godine izrađeno je 1946 listova KARTE DOF5

Godine 2009. i 2010. od ukupno   izrađenih 10945 listova   KARTE DOF5 u Gauss-Krügerovoj projekciji   merdijanskih zona“ u HDKS(GK)   transformirano je po osnovi „7p“   (sedam parametara transformacije u kartografski prostor HTRS96/TM 4086 listova KARTE DOF5.

Navedena konstatacija smjera transformacije KARTOGRAFSKIH podataka

HDKS(GK => HTRS96/TM

koji prema „UREDBI“   DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE nije dozvoljen s obzirom da se navedenom transformacijom dobije veći detalj nego što je u fizičkom prostoru .


Iz prethodnog citata može se konstatirati da je transfer podataka iz HDKS(GK=>HTRS96/TM   KARTE DOF5 - „UZALUD VAM TRUD SVIRAČI!“

Moguće su neke dopune KARTE DOF5 ali nikako ne mogu biti provedene u jednom danu , ono što je sigurno   „D-DATUM“ za legalizacije bespravno izgrađenih objekata   21. 06. 2011. nije stvaran datum registracije izgrađenih objekata u REPUBLICI HRVATSKOJ.


NASTAVAK   II. dio